Thursday, 03/12/2020 - 18:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS HÀM NGHI

link youtube bài giảng tiếng Anh 6

Tiếng Anh 6 HK I

TT

PPCT

TÊN BÀI

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG LINK

GHI CHÚ

1

 

2

Unit 1. Getting Started

https://www.youtube.com/watch?v=4hpqHyzOv_s

Tuyen sinh 247.com Cô Quang Thị Hoàn)

2

3

Unit 1-A closer look 1

https://www.youtube.com/watch?v=sUAoWbgNj0k

Giuphoctot.vn (co Hoang Hong Nhung)

 

3

4

Unit 1. A closer look 2

https://www.youtube.com/watch?v=sUAoWbgNj0k

Giuphoctot.vn (co Hoang Hong Nhung)

 

4

5

Unit 1. Communication

https://www.youtube.com/watch?v=R-hsDiSrEac

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

 

5

6

Unit 1. Skills 1

https://www.youtube.com/watch?v=R-hsDiSrEac

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

6

 

7

Unit 1. Skills 2

https://www.youtube.com/watch?v=R-hsDiSrEac

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

7

 

8

Unit 1 - Looking back and project

https://www.youtube.com/watch?v=R-hsDiSrEac

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

8

9

Unit 2. Getting Started

https://www.facebook.com/watch/2007.Tuyensinh247/

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

9

10

Unit 2. A closer look 1

https://www.youtube.com/watch?v=1V3l4z4iYC0

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

10

11

Unit 2. A closer look 2

https://www.facebook.com/watch/2007.Tuyensinh247/

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

11

12

Unit 2 Communication

https://www.facebook.com/watch/2007.Tuyensinh247/

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

12

13

Unit 2. Skill 1

https://www.youtube.com/watch?v=R-hsDiSrEac

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

13

14

Unit 2. Skill 2

https://www.youtube.com/watch?v=R-hsDiSrEac

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

 

14

16

Unit 3. Getting Started

https://www.youtube.com/watch?v=BaaTwYrligQ

Tuyensinh247.com (Cô Nguyễn Thị Mai Hương)

 

17

Unit 3. A closer look 1

https://www.youtube.com/watch?v=BaaTwYrlicd

Tuyensinh247.com (Cô Nguyễn Thị Mai Hương)

15

 

16

18

Unit 3. A closer look 2

https://www.youtube.com/watch?v=BaaTwYrligQh

Tuyensinh247.com (Cô Nguyễn Thị Mai Hương)

17

19

Unit 3. Communication

https://www.youtube.com/watch?v=26k7vIPwnUk

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

18

20

Unit 3. Skill 1

https://www.youtube.com/watch?v=atEkZQhSvTE

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

 

22

Review 1 ( Unit 1 – 2 – 3)

https://www.youtube.com/watch?v=F3gw6gGJ7v8

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

19

20

26

Unit 4. Getting started

https://www.youtube.com/watch?v=WO_0NWniBSI

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

21

27

Unit 4. A closer look 1

https://www.youtube.com/watch?v=YNrkcokYWpA

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

22

34

Unit 5. Getting started

https://www.youtube.com/watch?v=yIAXYStAqJc&t=22s

Giuphoctot.vn (co Hoang Hong Nhung)

 

 

Unit 5. Closer look 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=OArXwf8xlUQ

HeartQueen Quyên Hoàng

 

 

Unit 5. Closer look 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=68HUS51F6EQ&t=134s

HeartQueen Quyên Hoàng

 

 

Unit 5. Communication

https://www.youtube.com/watch?v=xvFbKzFH4zA&pbjreload=10

HeartQueen Quyên Hoàng

23

38

Unit 5. Skill 1

https://www.youtube.com/watch?v=amHEkjms27I

Giuphoctot.vn (co Hoang Hong Nhung)

24

43

Unit 6. Getting started

https://www.youtube.com/watch?v=1pKZJNYpsAo

Giuphoctot.vn (co Hoang Hong Nhung)

 

 

Unit 6. Closer look 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyOOapwTKVE

HeartQueen Quyên Hoàng

 

 

Unit 6. Communication

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBW4NjNQJjk

HeartQueen Quyên Hoàng

25

48

Unit 6. Skill 1

https://www.youtube.com/watch?v=5dHDgEWtj00

Giuphoctot.vn (co Hoang Hong Nhung)

 

 

26

51

Review 2 ( Unit 4 – 5- 6)

https://www.youtube.com/watch?v=6m9MIT4rGyI

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan)

27

52

Ôn thi học kỳ I

https://www.youtube.com/watch?v=gNHMuUGD1wQ

Tuyen sinh 274.com (co Quang Thi Hoan

 

 

DẠY ÔN TẬP

 

 

 

 

1.

Thì hiện tại đơn

 

https://www.youtube.com/watch?v=qK4-EnLa6cg

 

HeartQueen Quyên Hoàng

 

 

2.

Thì hiện tại tiếp diễn

https://www.youtube.com/watch?v=Exy3iMmfil8

Elight Learning English Cô Kiều Trang

 

3.

COMPARATIVES

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhOMZ9Vvwj0

Vinastudy - Trường học trực tuyến liên cấp. Cô Như Quỳnh

 

4.

Superlatives

https://www.youtube.com/watch?v=qS1LzjfdhVM

Bụi Channel Cô Mai Phương

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh 6 HK II

 

TT

TIẾT

(NỘI DUNG)

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG LINK

GHI CHÚ

1

55

UNIT 7: GETTING STARTED

( https://www.youtube.com/watch?v=m1HSIzheWUI)

youtube.com (Cô Quang Thị Hoàn)

2

56

UNIT 7: A CLOSER LOOK 1

https://tuyensinh247.com/bai-giang-unit-7-a-closer-look-1-v32991.html

tuyensinh247.com ( Cô Quang Thị Hoàn)

3

57

UNIT 7: A CLOSER LOOK 2

https://tuyensinh247.com/bai-giang-ngu-phap-unit-7-tieng-anh-6-moi-v35459.html

tuyensinh247.com (Cô Quang Thị Hoàn)

4

 

TỪ VỰNG ( UNIT 7)

https://loigiaihay.com/vocabulary-tu-vung-unit-7-sgk-tieng-anh-6-moi-c134a22498.html

loigiaihay.com

5

 

SONG (WH QUESTION)

https://www.youtube.com/watch?v=0Bz4-1YKI1M

youtube.com

6

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG

https://vndoc.com/bai-tap-tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi-unit-7-television-so-4/download

vndoc.com

7

62

UNIT 8: GETTING STARTED

https://www.youtube.com/watch?v=mX-j5kL5_o0

youtube.com (Cô:Lê Thị Quỳnh Trang)

8

63

UNIT 8: A CLOSER LOOK 1

https://www.youtube.com/watch?v=Xh_9BQTJ9a8

youtube.com (Cô: Nguyễn Thị Xuyên)

9

64

UNIT 8: A CLOSER LOOK 2

https://www.youtube.com/watch?v=Ocyg6-kV6Cg

youtube.com

10

65

UNIT8:COMMUNICATION

https://www.youtube.com/watch?v=4NIhFXJYL40

youtube.com

11

66

UNIT 8: SKILLS 1

https://www.youtube.com/watch?v=B9242pw0IPg

youtube.com

12

67

UNIT 8: SKILLS 2

https://www.youtube.com/watch?v=B6h6PBHa3xM

youtube.com (Cô Quang Thị Hoàn)

13

 

SONG:Irregular Verbs

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k

youtube.com

14

 

Pronunciation: ED

https://www.youtube.com/watch?v=-sGWj_q0fpQ

youtube.com

15

 

Irregular Verbs

https://www.youtube.com/watch?v=GQsjNtYV9Qk

youtube.com

16

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG

https://vndoc.com/bai-tap-tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi-unit-8-sports-and-games/download

vndoc.com

17

69

UNIT 9: GETTING STARTED

https://www.youtube.com/watch?v=ah0OcY--p6g

youtube.com

18

70

UNIT 9: A CLOSER LOOK 1

https://www.youtube.com/watch?v=zTLCGJruGDs

Cô Quang Thị Hoàn

19

71

UNIT 9: A CLOSER LOOK 2

https://www.youtube.com/watch?v=r_EMgwgLY_4

youtube.com

20

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG

https://vndoc.com/trac-nghiem-ngu-am-tieng-anh-lop-6-unit-9-cities-of-the-world/download

vndoc.com

21

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG

:https://vndoc.com/trac-nghiem-ngu-phap-tieng-anh-lop-6-unit-9-cities-of-the-world/download

vndoc.com

22

78

UNIT 10:GETTING STARTED

https://www.youtube.com/watch?v=0ei82AelnPY

www.youtube.com

23

79

UNIT 10: A CLOSER LOOK 1

https://www.youtube.com/watch?v=KE74W1WFNSo

/www.youtube.com

24

80

UNIT 10: A CLOSER LOOK 2

https://www.youtube.com/watch?v=WzBcBWSwR7A

Cô: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

25

 

TỪ VỰNG ( UNIT 10)

https://loigiaihay.com/vocabulary-tu-vung-unit-10-sgk-tieng-anh-6-moi-c134a22537.html

loigiaihay.com

26

 

NGỮ PHÁP ( UNIT 10)

https://loigiaihay.com/ngu-phap-will-va-might-unit-10-sgk-tieng-anh-6-moi-c134a22538.html

27

 

BT: PHONETIC - SPEAKING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-10-phonetics-and-speaking.jsp

vietjack.com

28

 

BT: VOCABULARY- GRAMMAR

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-10-vocabulary-and-grammar.jsp

vietjack.com

29

 

BT: READING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-10-reading.jsp

vietjack.com

30

 

BT: WRITTING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-9-writing.jsp

vietjack.com

31

86

UNIT 11:GETTING STARTED

https://www.youtube.com/watch?v=Cnnw3GG_n9Q

youtube.com

32

87

UNIT 11: LOOKING BACK

https://tuyensinh247.com/bai-giang-unit-11-looking-back-v33030.html

Tuyensinh247.com

33

 

BT: PHONETIC - SPEAKING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-11-phonetics-and-speaking.jsp

vietjack.com

34

 

BT: VOCABULARY- GRAMMAR

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-11-vocabulary-and-grammar.jsp

vietjack.com

35

 

BT: READING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-11-reading.jsp

vietjack.com

36

 

BT: WRITTING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-11-writing.jsp

vietjack.com

37

95

UNIT 12:GETTING STARTED

https://www.youtube.com/watch?v=EgUg5HMRBEc

.youtube.com

38

96

UNIT 12: A CLOSER LOOK 1

https://www.youtube.com/watch?v=lY-FJjH-55s

.youtube.com

38

97

UNIT 12: A CLOSER LOOK 2

https://www.youtube.com/watch?v=b3OfkXrirE8

Cô: Hoàng Hồng Nhung

40

 

BT: PHONETIC - SPEAKING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-12-phonetics-and-speaking.jsp

vietjack.com

41

 

BT: VOCABULARY- GRAMMAR

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-12-vocabulary-and-grammar.jsp

vietjack.com

42

 

BT: READING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-12-reading.jsp

vietjack.com

43

 

BT: WRITTING

https://vietjack.com/trac-nghiem-tieng-anh-6-moi/unit-12-writing.jsp

vietjack.com

44

 

BỘ ĐỀ

https://vietjack.com/de-kiem-tra-lop-6/de-kiem-tra-tieng-anh-6-thi-diem.jsp

vietjack.com

45

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 373
Hôm qua : 4
Tháng 12 : 379
Năm 2020 : 9.408