Thursday, 03/12/2020 - 17:03|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS HÀM NGHI

link bài giảng Toán 6

HÌNH HỌC 6:

Chương I: ĐOẠN THẲNG

Tiết PPCT

Tên bài

Link

Ghi chú

1

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

https://www.youtube.com/watch?v=az4BAGhueu4

https://www.youtube.com/watch?v=HXGRuAqcndE&t=92s

 

2

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

https://www.youtube.com/watch?v=az4BAGhueu4

https://www.youtube.com/watch?v=Mu-r20xBvqo

 

3

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

https://www.youtube.com/watch?v=F_2qgO3AJ7I

https://www.youtube.com/watch?v=fwl0U6egGrM

 

4

Thực hành: Trồng cây thẳng hang

https://baigiang.violet.vn/present/thuc-hanh-trong-cay-thang-hang-12118939.html

https://baigiang.violet.vn/present/thuc-hanh-trong-cay-thang-hang-11242974.html

 

5

Bài 5: Tia

https://www.youtube.com/watch?v=3WtPytD32Fo

https://www.youtube.com/watch?v=aDRorVriU2k

 

6

Luyện tập

 

https://www.youtube.com/watch?v=bB5be3h-ixo

 

7

Bài 6: Đoạn thẳng

https://www.youtube.com/watch?v=gJHismwX4DM

 

8,9,10

HĐTNST

 

 

 

11

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

https://www.youtube.com/watch?v=eJkr4YeHgho

https://www.youtube.com/watch?v=aauDaBRBJJo

 

12

Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=LIbrR7Mzueg

 

13

Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

https://www.youtube.com/watch?v=rre6BtR_65Y

https://www.youtube.com/watch?v=x4siEomvdnY

 

14

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

https://www.youtube.com/watch?v=kZvnCM3GEl0

https://www.youtube.com/watch?v=dZsPTlcWREg

 

15

Ôn tập chương I

https://www.youtube.com/watch?v=DJCpf5fpInQ

 

16

Kiểm tra 45 phút

 

 

 

CHƯƠNG 2: GÓC

Tiết PPCT

Tên bài

Link

Ghi chú

17

Bài 1: Nửa mặt phẳng

https://www.youtube.com/watch?v=_ANqkniD9kk

https://www.youtube.com/watch?v=DhuuAcC3Q9w

 

18

Bài 2: Góc

https://www.youtube.com/watch?v=7joNCGmgYy0

https://www.youtube.com/watch?v=vMMxNO0q290

 

19

Bài 3: Số đo góc

https://www.youtube.com/watch?v=ZMnrj-xa_G0

https://www.youtube.com/watch?v=7bjLjeLGIaY&t=1236s

 

20

Bài 4: Vẽ góc cho biết số đo

https://www.youtube.com/watch?v=cFg2dyQazsY

 

21

Bài 5: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

https://www.youtube.com/watch?v=0akTZsr86zQ

 

22

Bài 6: Tia phân giác của góc

https://www.youtube.com/watch?v=PYuPbT5w3M8

 

23

Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=Tr8e-l4uzXQ

 

24

Bài 7: Thực hành: Đo góc trên mặt đất

https://baigiang.violet.vn/present/thuc-hanh-do-goc-tren-mat-dat-11730700.html

https://baigiang.violet.vn/present/thuc-hanh-do-goc-tren-mat-dat-11970160.html

 

25

Bài 8: Đường tròn

https://www.youtube.com/watch?v=jRQS09CA03U

 

26

Bài 9: Tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=CCbjGW5Veco

 

27

Ôn tập chương II

https://www.youtube.com/watch?v=4psZguO9n_Q

 

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Tiết PPCT

Tên bài

Link

Ghi chú

41

Bài 1: Làm quen vi s nguyên âm

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-Xk0z0jW5A

https://www.youtube.com/watch?v=ko1IWiHoDgI

 

42

Bài 2: Tp hp các s nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=bgBjpstWPvk

https://www.youtube.com/watch?v=YxYGutFNx-w

 

 

43

Bài 3: Th t trong tp hp các s nguyên

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebxASuqSfQE

https://www.youtube.com/watch?v=wVINQB­­-HCFY

 

44

Luyn tp

https://www.youtube.com/watch?v=dihiBblrItA

 

 

45

Bài 4: Cng 2 s nguyên cùng du

https://www.youtube.com/watch?v=GWRzKMAa9MI

 

 

46

Bài 5: Cng 2 s nguyên khác du

https://www.youtube.com/watch?v=xBbbUj3mo7A

 

 

47

Luyn tp

https://www.youtube.com/watch?v=X1Ch5IjZ1n4

 

 

48

Bài 6: Tính cht ca phép cng các s nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=E4gn8qGsqAk

 

 

49

Luyn tp

https://www.youtube.com/watch?v=ENla_vKdzm0&list=RDCMUCbr-T_QjgWJnx_IVkNQ4_cA&start_radio=1&t=204

 

 

50

Bài 7: Phép tr 2 s nguyên

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubK2jHTMYe4

https://www.youtube.com/watch?v=g3OaKLTu6xc

 

51

Luyn tp

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DzkKMUI4RE

 

 

52

Ôn tp hc kỳ I (Tiết 1)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4to20t4V954

https://www.youtube.com/watch?v=1_N-TK4Mb90

 

 

53

Ôn tp hc kỳ I (Tiết 2)

 

https://www.youtube.com/watch?v=6el8RMiiNJM

 

 

54,55

Kim tra hc kỳ I

 

 

56

Tr bài kim tra cui kỳ I

 

 

57

Bài 8: Quy tc du ngoc

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GbmyC-DR_Yk

https://www.youtube.com/watch?v=tr2y31ln3RQ

 

58

Luyn tp

https://www.youtube.com/watch?v=_ndqc4HgT2E

 

 

59

Bài 9: Quy tc chuyn vế

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TunRdqcIMHI

https://www.youtube.com/watch?v=syj331fiscc

 

60

Luyn tp

 

https://www.youtube.com/watch?v=0r2hcdvwX1k

 

 

61

Bài 10: Nhân hai s nguyên khác du

https://www.youtube.com/watch?v=KppBE0YLl9E

 

 

62

Bài 11: Nhân hai s nguyên cùng du

https://www.youtube.com/watch?v=dMq1uIwrluI

https://www.youtube.com/watch?v=-YmCcLNQG0s

 

 

63

Luyn tp

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BOV2ij9rT8

 

 

64

Tính cht ca phép nhân

https://www.youtube.com/watch?v=SxGwpJPLCZA

 

 

65

Luyn tp

https://www.youtube.com/watch?v=wQBCKegRl8Y

 

 

66

Bài 13: Bi và ưc ca mt s nguyên

 

https://www.youtube.com/watch?v=9oaBIKSlHuY

https://www.youtube.com/watch?v=CEnkmarWNpM

 

67

Ôn tp chương 2 (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=FaNg4JBRtY4

 

 

68

Ôn tp chương 2 (Tiết 2)

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJs2m_H92_c

 

 

69

Kim tra 45 phút

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 372
Hôm qua : 4
Tháng 12 : 378
Năm 2020 : 9.407