Wednesday, 25/11/2020 - 20:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS HÀM NGHI

Link bài giảngToán 7

M ỘT SỐ VIDEO B ÀI GI ẢNG TO ÁN 7

Chương I : Đi S 7

Ti ết

T ên b ài d ạy

Đ ư ờng link

 

Bài tập hợp Q các số hữu tỷ

https://youtu.be/CvQs6Hpzv6I

 

 

Bài cộng trừ số hữu tỷ

https://youtu.be/htTeiCjzdQ4

 

 

Bài nhân chía số hữu tỷ

https://youtu.be/3kfepZN5zPY

 

Bài giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ

https://youtu.be/MKxSvVeO7M4

 

 

Luyện tập

https://youtu.be/xGkMuyIH1Lk

 

Lũy thừa của một số hữu tý

https://youtu.be/fNTmiqxtkGw

 

 

Lũy thừa của một số hữu tỷ (tiếp):

https://youtu.be/sLXDU6K6jmI

 

 

Luyện tập

https://youtu.be/qMtQQsCtpNE

 

Tỷ lệ thức

https://youtu.be/X0h0xn7BCqw

 

 

Luyện tập

https://youtu.be/KsjHJqdzD8k

 

 

Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau

https://youtu.be/W_w7lyv9GzI

 

Luyện tập

https://youtu.be/W_w7lyv9GzI

 

 

Số thập phân hữu hạn vô hạn tuần hoàn

https://youtu.be/j-zSYwki4CM

 

Luyện tập

https://youtu.be/hQb8lGwGgNU

 

 

Làm tròn số

https://youtu.be/bnUWbbhYrSs

 

 

Luyện tập

https://youtu.be/RLw5qnLhXWE

 

Số vô tỷ, khái niệm về căn bậc hai:

https://youtu.be/AMqdcuGq0yE

 

 

Bài số thực

https://youtu.be/MEqXOZbph8w

 

 

Luyện tập

https://youtu.be/iVB5QFao4zk

 

Ôn tập chương I( tiết 1)

https://youtu.be/EpLdX_ce9_w

 

Ôn tập chương I(tiết 2):

https://youtu.be/1bb59pL4joc

 

ĐẠI 7: CHƯƠNG II- HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 

TT

BÀI HỌC

ĐƯỜNG LINH

1

Đại lượng tỉ lệ thuận

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPVnpDLAkNI

2

Một số bài toán về đại lương tỉ lệ thuận

https://www.youtube.com/watch?v=kIh5sRsGpGI

 

3

Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=RkCEz3TgVqs

https://www.youtube.com/watch?v=3YHOnUsDf4M

4

Đại lượng tỉ lệ nghịch

https://www.youtube.com/watch?v=KU3ft8G4LXQ

https://www.youtube.com/watch?v=3YHOnUsDf4M

5

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

https://www.youtube.com/watch?v=1Hulzd2QnKM

 

6

Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=Pi9Dwp6UAfY

7

Hàm số

https://www.youtube.com/watch?v=VKtwWX6F03Y

https://www.youtube.com/watch?v=VKtwWX6F03Y

8

Mặt phẳng tọa độ

https://www.youtube.com/watch?v=WFoQRf94Gyo

https://www.youtube.com/watch?v=KLxMfycYOvA

9

Luyện tập mặt phẳng tọa độ

https://www.youtube.com/watch?v=czc00R9Q5II

10

Đồ thị hàm số y=ax (a#0)

https://www.youtube.com/watch?v=_J6snwPhfl0

 

11

Ôn tập

https://www.youtube.com/watch?v=lIvZz22wloc

 

12

Chuyên đề về Hàm số, đồ thị hàm số;

https://www.youtube.com/watch?v=RbFuI7bHEGU

https://www.youtube.com/watch?v=Bp2-FE_VOKk

 

CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1

Biểu thức đại số

https://www.youtube.com/watch?v=ojFZvkogsj4

https://www.youtube.com/watch?v=QAeF1p8PUrc&t=4s

2

Giá trị của biểu thức đại số

https://www.youtube.com/watch?v=WBt_SMU27A4

3

Đ ơn th ức

https://www.youtube.com/watch?v=Hnr93hlHtYc

4

Đ ơn th ức

đ ồng d ạng

https://www.youtube.com/watch?v=ZHh_9_AaL2E

https://www.youtube.com/watch?v=NX0F2OOf3I0

https://www.youtube.com/watch?v=DiEMDFMfTHQ

5

Luy ện t ập b ài đ ơn th ức đ ồng d ạng

https://www.youtube.com/watch?v=XwGHPUIXiT4

https://www.youtube.com/watch?v=yiVcABmkCWU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Bài ging các tiết dy chương 1 hình hc 7

Tiết

Tên bài

Đường link

Ghi chú

1

Hai góc đối đỉnh

https://www.youtube.com/watch?v=V8qrXILWvwY

Thầy Quang

2

Luyện tập-Hai góc đối đỉnh

https://www.youtube.com/watch?v=VGAyETcWG6E

Ms Hạnh

3

Hai đường thẳng vuông góc

https://www.youtube.com/watch?v=oSiUvlzOnQg

Thầy Quang

4

Hai đường thẳng vuông góc-Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=97p-qQRUKGs

Thầy Quang

5

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt 2 đường thẳng

https://www.youtube.com/watch?v=n8xUNr5Q4kQ

Thầy Quang

6

Hai đường thẳng song song

https://www.youtube.com/watch?v=oBj2g5ILFVc

Thầy Quang

7

Hai đường thẳng song song-Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=KXaLPOPMmuI

Thầy Quang

8

Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song

https://www.youtube.com/watch?v=a7y9IGIw0cI

Thầy Quang

9

Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song-Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=NUyMPTNRSps

Ms Hạnh

10

Từ vuông góc đến song song

https://www.youtube.com/watch?v=Q7dHvRApNcQ

Thầy Quang

11

Từ vuông góc đến song song-Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=WO_qlplc5lc

Thầy Quang

12

Định lý

https://www.youtube.com/watch?v=cNfKlzhOhzM

Thầy Quang

13

Định lý-Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=Kg9HfBNvfuA

Thầy Quang

14

Ôn tập chương 1 (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=u5EQ1gZcZ1U

 

Thầy Quang

15

Ôn tập chương 1 (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=CKSzSTAf7UU

Thầy Quang

 

chương II: HÌNH HỌC 7

Tiết

Tên bài dạy

Địa chỉ

1

Tổng 3 góc của một tam giác

- www.luyenthihanoi.edu.vn

-www.facebook.com/luyenthihanoi.edu.vn

 

2

Hai tam giác bằng nhau:

-https://www.youtube.com/channel/UC3THLrVNvSPWRM65jW0kVkg

-https://www.youtube.com/watch?v=s20e54ivizg

 

3

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác c.c.c

-https://www.youtube.com/channel/UC3THLrVNvSPWRM65jW0kVkg

-https://youtu.be/3akMpNo1tGA

 

4

Luyện tập bài c. c.c:

https://www.youtube.com/watch?v=vUWK6I9f3QI

 

5

Trường hợp bằng nhau thứ 2 của hai tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=Wm9WKjystQc

https://www.youtube.com/watch?v=Wm9WKjystQc&list=TLPQMjQwMzIwMjD9a6zO1HJVBg&index=1

 

6

Trường hợp bằng nhau thứ 3 của hai tam giác:

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2UkYjsScM8&list=TLPQMjQwMzIwMjD9a6zO1HJVBg&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=QFhDyA4v_F4

https://www.youtube.com/watch?v=lFnYXArr9pU

7

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác

https://www.youtube.com/watch?v=TfKy-GtzyCY&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=gIR5UOPGYGo&t=53s

7

Tam giác cân

- https://www.youtube.com/watch?v=5sPYxjWMNdU

- https://www.youtube.com/watch?v=aPyq6gjDmO0

8

Luyện tập bài tam giác cân

https://www.youtube.com/watch?v=dOr9QuNbtFQ

9

Định lý Py – ta – go

- https://www.youtube.com/watch?v=qkcEoSZWvnM

- https://www.youtube.com/watch?v=OtMhEBTL7Mw

10

Luyện tập định lý Py ta go

- https://www.youtube.com/watch?v=BAssb7K4qe0

- https://www.youtube.com/watch?v=OZK798vV7sU

11

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

https://www.youtube.com/watch?v=2-OT69fXDxg

https://www.youtube.com/watch?v=MCm5uIKKllY

12

Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

https://www.youtube.com/watch?v=AxJPDM4rtt0

https://www.youtube.com/watch?v=2RJvqGHaWZY

13

Ôn tập chương II: tam giác

- https://www.youtube.com/watch?v=eGz4izmot_Q&t=35s

- https://www.youtube.com/watch?v=gIR5UOPGYGo

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 49
Tháng 11 : 331
Năm 2020 : 8.998